Over Spraakma(k)kers

Wat is Spraakma(k)kers?

Het project Spraakma(k)kers. Limburg in Taalvariatie wil graag aandacht vragen voor de grote schat aan taalvariatie in Belgisch-Limburg.

Wat is taalvariatie?

Taalvariatie is de verscheidenheid aan taalgebruik. Allerlei talige variëteiten bestaan naast elkaar en worden naargelang de situatie gebruikt.

Die bonte veelheid van taalvariëteiten geven mensen van generatie op generatie door. Onze taalvariëteiten zijn een vorm van immaterieel cultureel erfgoed en bepalen mee wie we zijn.

Wat is immaterieel erfgoed?

Onder erfgoed verstaan we alle sporen uit het verleden die we overerven van vorige generaties en die vandaag de dag nog betekenisdragend zijn. Hierdoor vinden we ze het bewaren waard en willen we ze aan toekomstige generaties doorgeven.

Het immateriële erfgoed is al het minder tastbare erfgoed, zoals verhalen, rituelen, feesten, gebruiken, ambachtelijke vaardigheden en ... taal in zijn meest natuurlijke, orale verschijningsvorm en met al zijn diverse variëteiten.